EkoRent

leasing

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Nákup ordinace, automobily, rekonstrukce, přístroje a další

Nákup ordinace, automobily, rekonstrukce, přístroje - vše formou úvěru i leasingu

  • Specializujeme se na financování soukromých zdravotnických zařízení již od roku 1992. Našimi zákazníky jsou především stomatologické ordinace a laboratoře, gynekologické ordinace, oční ordinace, optiky, veterinární ordinace a další soukromé ordinace, které využívají pro financování svého podnikání úvěr a leasing.
  • Zdravotnická technika, automobily, rekonstrukce a nákup jiné ordinace jsou u nás nejčastější předměty financování. Kromě těchto případů ale našim zákazníkům financujeme řadu dalších věcí, které potřebují pro provoz svých zdravotnických zařízení.
  • Máme výhodu rozsáhlých zkušeností s provozem, hospodařením a potřebami soukromých zdravotnických pracovišť, které dokážeme účelně využít při jednání s klienty a nabídnout jim produkt odpovídající jejich skutečným potřebám. Zároveň minimalizujeme administrativu potřebnou k uzavření smlouvy a také požadavky na ručení ze strany našich zákazníků.
  • O spokojenosti našich zákazníků svědčí skutečnost, že více než 50% nově uzavíraných smluv je se zákazníky, kteří u nás v minulosti již smlouvu někdy uzavřenou měli a téměř 100% našich zákazníků při potřebě úvěru či leasingu naši společnost oslovuje opakovaně.