Leasingové podmínky společnosti EKORENT

 

Vesměs se jedná o předměty leasingu zařazené v 2. odpisové skupině.

Dle aktuálního znění Zákona o daních z příjmů je minimální doba trvání finančního leasingu u předmětů zařazených do 1. odpisové skupiny (např. počítačová technika) 36 měsíců, do druhé odpisové skupiny (zdravotnická technika, automobily, nábytek) 54 měsíců a do 3. odpisové skupiny 114 měsíců.

Leasingovou smlouvu lze u nás uzavřít se splácením na celou dobu sjednané doby leasingu a nebo se zkráceným způsobem splácení. Tuto variantu ocení klienti, kteří chtějí mít leasing splacen za kratší dobu, než je minimální doba daná zákonem. Uhrazené splátky nájemného pak uplatní do nákladů rovnoměrně po sjednanou dobu leasingu, která musí odpovídat minimální době dané aktuálním zněním Zákona o daních z příjmů v době uzavření leasingové smlouvy.

Splátky leasingu jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu leasingu a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během leasingu.

Leasingovou smlouvu jsme schopni ve většině případů uzavřít i s nulovou „akontací“.

Lze sjednat individuální splátkový kalendář. Například s odkladem počátku splácení až o 6 měsíců. Toho často využívají především klienti, kteří zakládají svoji novou ordinaci či laboratoř.

Na žádost nájemce lze měnit splátkový kalendář i v průběhu leasingové smlouvy. Například zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádnou úhradu apod. Možné je i jednorázové doplacení a předčasné ukončení leasingové smlouvy.

V rámci leasingu nabízíme také pojištění předmětu leasingu s různým rozsahem krytí pojistných rizik dle výběru klienta za výrazně lepších podmínek než při individuálním sjednávání pojištění klientem.

Leasingovou smlouvu je možné uzavřít po celém území ČR.

 

Úvěr

Využijte i Vy

výhodné podmínky, zkušenosti, vstřícnost a pružnost
ve spojení s minimální administrativou


Získejte nabídku zde!


Můžete také


volat
VOLAT
739 475 837
241 483 330
prijet
PŘIJET
Ohradní 1424/2b
Praha 4