Úvěrové podmínky společnosti EKORENT

 

V individuálních případech poskytuje také bezúčelový úvěr.

Doba splácení úvěru není stanovena zákonem a lze ji tedy sjednat individuálně na základě jednání s klientem. Úvěrové smlouvy uzavíráme minimálně na 6 a maximálně na 60 měsíců. Pouze ve výjimečných případech i na dobu delší.

Splátky úvěru jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu trvání smlouvy o poskytnutí úvěru a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během této doby.

Úvěr jsme schopni ve většině případů poskytnout až na 100% pořizovací ceny předmětu financování, tedy s nulovou spoluúčastí od zákazníka.

Lze sjednat individuální splátkový kalendář. Například s odkladem počátku splácení až o 6 měsíců. Toho často využívají především začínající zákazníci.

Na žádost zákazníka lze měnit splátkový kalendář i v průběhu splácení úvěru. Například zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádnou úhradu apod. Možné je i jednorázové doplacení úvěru.

V rámci úvěru nabízíme také pojištění předmětu financování s různým rozsahem krytí pojistných rizik dle výběru klienta.

Smlouvu o poskytnutí úvěru je možné uzavřít po celém území ČR.

 

Leasing

Využijte i Vy

výhodné podmínky, zkušenosti, vstřícnost a pružnost
ve spojení s minimální administrativou


Získejte nabídku zde!


Můžete také


volat
VOLAT
739 475 837
241 483 330
prijet
PŘIJET
Ohradní 1424/2b
Praha 4